Joanna Wapińska
Prezes zarządu i wolontariuszka w Viva Femina. Mentorka dla kobiet. Przedsiębiorca. Manager projektów europejskich.


Magdalena Malinowska
Wiceprezes zarządu i wolontariuszka w Viva Femina. Specjalista zatrudnienia wspomaganego. Ekspert rynku pracy. Manager projektów europejskich.


Wojciech Malinowski
Członek zarządu. wolontariusz w Viva Femina. Manager projektów europejskich.


Renata Pomarańska

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Jako wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmuje się pracą socjalną w różnym jej wymiarze. Nadto prowadzi konwersatoria m.in. z projektu socjalnego w praktyce pomocy społecznej. Legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym w dziedzinie pracy socjalnej i ekonomii społecznej. Aktualnie realizuje badania dotyczące komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego z osobami niepełnosprawnymi fizycznie (na podstawie modelu psychologicznego F. Schulza von Thuna).


W Vivie Feminie zajmuje się szkoleniami z zakresu umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, komunikacji w biznesie. Ekspert w zakresie równości płci; uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i seminariów, ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości kobiet.


Koordynator projektów UE - ma rozległą i pogłębioną wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów UE. Posiada dobrą znajomość języka angielskiego.


Janina Rębisz
Wolonariuszka w Viva Femina. Specjalista zatrudnienia wspomaganego, mentorka dla kobiet z niepełnosprawnościami szukającymi zatrudnienia. Jako osoba niepełnosprawna lubi pomagać innym niepełnosprawnym i dlatego od 1998 roku pracuje w POPON, organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia dla pracodawców i zakładów pracy chronionej na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowania dla pracodawców, prawa pracy, itp. Jednocześnie osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do POPON po wszelkiego rodzaju informacje i porady odnośnie zatrudniania i zakładania własnej działalności. Jednak jej największą motywacją w pracy jest kontakt z ludźmi, pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Prowadzi również pośrednictwo pracy i zatrudnienie wspomagane. Uczestniczy w projektach unijnych dotyczących problemów osób niepełnosprawnych, wyjazdach szkoleniowych i konferencjach krajowych i zagranicznych.


Agnieszka Niedzielska
Wolontariuszka w Viva Femina. Mentorka dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ponad 10 lat temu postanowiła zaangażować się i pomagać osobom niepełnosprawnym. Była współzałożycielką fundacji Contigo, której celem było założenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Jest to zakład który zatrudnia osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( w 70 %). Jest to ten najwyższy stopień, przy którym ludzie w zasadzie nie powinni pracować, ale chodzi o to by ich wyciągnąć z domu, żeby ich aktywizować zawodowo, by uwierzyli we własne siły, by nie byli ciężarem dla rodzin. I taki zakład organizowała od samych podstaw, od zapoznania się z ustawą i rozporządzeniami. I potem po kolei przez różne szkolenia nabierała umiejętności i udało jej się ten zakład 10 lat prowadzić. Była tam kierownikiem i bardzo dobrze wspomina ten czas. Bardzo dużo dała jej praca i bliskość z osobami chorymi, bardzo dużo wyniosła, sporo się nauczyła i doświadczyła. Obecnie prowadzi własną firmę handlową, w której zatrudnia wyłącznie kobiety z niepełnosprawnościami.


Ewa Grad
Wolontariuszka w Viva Femina. Mentorka dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ewa Grad jest osobą niepełnosprawną. Pracuje firmie kobiecej, w której jest menadżerem. Jest to firma handlowo-usługowa. Razem z innymi kobietami z niepełnosprawnościami prowadzi 4 punkty gastronomiczne. Przez kilka lat pracowała w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdzie wiele się nauczyła i przeszła szereg kursów, takich jak kelnerski, gastronomiczny, kurs obsługi klienta. Poznała kobiety z różnymi schorzeniami, z którymi się zaprzyjaźniła. Obecnie, z grupą kobiet - również niepełnosprawnych - założyły własną firmę i prowadzą 4 punkty gastronomiczne.


Adam Sondej
Wolontariusz w Viva Femina. Manager projektów europejskich.


Adam Hadław
Wolontariusz w Viva Femina. Wieloletni Dyrektor POPON w Rzeszowie. Ekspert rynku pracy. Specjalista zatrudnienia wspomaganego. Prowadzi kompleksowe doradztwo dla firm i instytucji z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz pomocy publicznej (ZFRON, SODIR).


Jerzy Styś
Wolontariusz w Viva Femina. „Jestem osobą z niepełnosprawnościami. Pomimo to jestem wesoły, pogodny i w chwilach załamania szybko podnoszę się na nogi. Lubię malować, sprawia mi to przyjemniść. Uwielbiam jazdę samochodem. Pracuję w ochronie, która uczy mnie dyscypliny i stanowczości”. Jerzy w fundacji zajmuje się motywowaniem innych osób z niepełnosprawnościami do aktywności zawodowej i społecznej.